Laatupolitiikka

Pyrimme herättämään asiakkaittemme luottamuksen osaamisellamme ja tahdollamme vastata heidän odotuksiaan ja vaatimuksiaan. 

Burde Förlags AB:lle laatu on kokonaisvaltainen käsite. Siihen sisältyy sekä se, mitä tarjoamme käyttäjille ja asiakkaille että se, miten sen teemme. 

Burde Förlags AB:n vastuulla on antaa kuluttajilleen ja asiakkailleen oikea ja oikeanlaatuinen tuote oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. 

Burde Förlags AB:n organisaatiossa on koulutuksen ja kompetenssin lisäämisen avulla luotava kaikille edellytykset laatuvastuun kantamiseen. 

Laatupolitiikkamme tavoitteiden saavuttamiseksi vaadimme paljon myös alihankkijoiltamme ja asiakkailtamme. Alihankkijoittemme ja asiakkaittemme toimitusten on sisällöltään ja toimitusajaltaan vastattava tehtyjä sopimuksia. Siten voimme taata korkeimman mahdollisen laadun - joka on meille kokonaisvaltainen käsite.