Ympäristö

FSC® Sertifiointifsclogo_fi 

Burde Förlag on vuodesta 2011 lähtien FSC®-sertifioitu.
FSC®, Forest Stewardship Council, on riippumaton kansainvälinen jäsenjärjestö. FSC®:n periaatteet ja kriteerit sisältävät maailmanlaajuiset suuntaviivat metsätalouden harjoittamiselle. Ne kontrolloivat puolestamme sitä, että käyttämämme paperin valmistajat edistävät maailmassa metsätaloutta, joka ottaa huomioon ympäristön, kantaa sosiaalista vastuuta ja on taloudellisesti kestävä.

 

Yrnpäristödiplomimiljodiplomering

Burde Förlagissa olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme ympäristödiplomin saanut yritys. Diplomin normi on lähtöisin Göteborgista, ja sitä käytetään monella taholla Ruotsissa. Ympäristödiplomeja myöntävät kunnat muodostavat yhdessä verkoston. Systeemin laatuvarmistus tapahtuu Svensk Miljöbas-yhdistyksen yhteisen standardin avulla. Saadakseen ympäristödiplomin toiminnan on täytettävä tietyt vaatimukset. Perustelussa on ilmoitettava, miten yhtiö ja työntekijät ottavat vastuun ympäristöstä.

 

Yrnpäristöpolitiikka
Burde Förlags AB:n tehtävä on korkeita toimivuus-, laatu- ja ympäristövaatimuksia täytettävien almanakkojen kehittäminen ja valmistaminen tuottoisaan myyntiin yrityksille, kirja- ja paperikauppoihin sekä konttoriliikkeisiin.

Hankkijoiden, materiaalin ja valmistamisprosessien valinnan on tapahduttava niin, että ympäristön kuormitus jatkuvasti vähenee ja saastuminen estetään.

 

Ympäristöpolitiikkaa on noudettava seuraavasti:

1. Kaikki työntekijät on koulutettava olemaan selvästi tietoisia ympäristöstä ja ottamaan se päivittäin huomioon.

2. Materiaalia ja prosesseja valittaessa on voimassaolevat kyseisen lainsäädännön sekä alan vaatimukset vähintäänkin täytettävä.

3. Kierrätysajattelun on leimattava työtämme. Käytämme huomattavissa määrin uusiomateriaalia, teemme lajittelun ja kierrätämme jätettä.

4. Tuotteemme on valmistettava siten, että ympäristövastuumme tukee meidän ja asiakkaittemme ympäristöprofiilia markkinoilla.

5. Vuosittaiset tavoitteet ja suuntaviivat laaditaan yhtäaikaisesti vuosittaisen ympäristödiplomin uudistamisen kanssa.

Työntekijämme ottavat käyttöön ympäristöpolitiikan, soveltavat sitä sekä levittävät sitä asiakkaillemme, hankkijoillemme ja muille liikekumppaneillemme. Siten voimme yhteisvoimin jatkaa sopeutumista ympäristöön.